JAVNI UVID STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ SANACIJE ODLAGALIŠTA «SITNICA»

Na temelju članka 18., 19., 20. i 21. Pravilnika o procjeni utjecaja na okoliš (NN 59/00) Upravni odjel za komunalne djelatnosti i  zaštitu okoliša Dubrovačko-neretvanske županije
obavještava građane, trgovačka društva, ustanove i druge zainteresirane na području Dubrovačko-neretvanske županije o upućivanju na javni uvid Studije o utjecaju na okoliš sanacije odlagališta «Sitnica» u Općini Blato na otoku Korčuli.

Mjesto održavanja uvida je prizemlje zgrade Općine Blato, Blato, 31. ulica 2/4.

Javni uvid trajat će 14 dana, s početkom 8 dana od dana objave obavijesti u dnevnom tisku «Slobodna Dalmacija» i oglasnim pločama Dubrovačko-neretvanske županije i Općine Blato. Javni uvid održat će se počevši od 12. srpnja do uključivo 25. srpnja 2006. godine, svakim radnim danom od 9,00 – 14,00 sati.

Na mjestu javnog uvida izložiti će se jedan primjerak cjelovite Studije i tri sažetka Studije.

Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Studiju mogu se dostaviti Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Dubrovačko-neretvanske županije, Dubrovnik, Pred Dvorom I., u roku od 8 dana od završetka Javnog Uvida.