OTVORENA CESTA BLATO - PRIGRADICA

Danas; 18.01.2004. g. svečano je otvorena cesta Blato - Prigradica. Cestu je presjecanjem vrpce otvorio gosp. Branko Bačić državni tajnik za more u Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka. Otvaranju su prisustvovali predsjednik vijeća Općine Blato, gosp. Ivo Gavranić, projektanta Delta-Projekt, predstavnik izvođača i podizvođača Obšivač-Metković, Konstruktor-Hotina, Dubrovnik ceste, nadzorni organ, župnik don.Stjepan Miloš te članovi poglavarstva i općinskog vijeća, brojni građani i stanovnici Prigradice.
otv1.jpg (54350 bytes)

otv3.jpg (63002 bytes)

m1.jpg (59482 bytes)

c1.jpg (35792 bytes)

c2.jpg (36366 bytes)

c3.jpg (37936 bytes)

c5.jpg (43750 bytes)

c6.jpg (49677 bytes)

spila.jpg (85792 bytes)

 

Danas; 18.01.2004. g. svečano je otvorena cesta Blato - Prigradica. Cestu je presjecanjem vrpce otvorio gosp. Branko Bačić državni tajnik za more u Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka. Otvaranju su prisustvovali predsjednik vijeća Općine Blato, gosp. Ivo Gavranić, projektanta Delta-Projekt, predstavnik izvođača i podizvođača Obšivač-Metković, Konstruktor-Hotina, Dubrovnik ceste, nadzorni organ, župnik don.Stjepan Miloš te članovi poglavarstva i općinskog vijeća, brojni građani i stanovnici Prigradice.

Zahvalivši se izvođaču radova, investitoru Hrvatskim cestama kao i svim građanima Blata koji su ustupili dio posjeda za proširenje ceste državni tajnik za more ing. Branko Bačić ukazao je na značaj ove ceste u budućem razvitku Prigradice, ali i turističke djelatnosti čitavog sjevernog blatskog priobalja. 

Nakon blagoslova ceste, slavila se sveta misa u spilji gospe Lurdske. Donji zid zajedno sa ulaznim vratima i stepenicama svetišta gospe Lurdske je bio srušen  radi rekonstrukcije ceste te  je rekonstruiran i obnovljen nakon završetka radova na cesti.

Cesta Blato-Prigradica izgrađena je davne 1911. godine za vrijeme vlasti Austro-Ugarske monarhije, a služila je povezivanju Blata s uvalom Prigradica, kao glavnom izvoznom lukom. U svrhu obavljanje trajektnog prometa, prije izmještanja pristaništa u Velu Luku, da bi imalo udovaljavala prometnim zahtjevima, cesta je kasnije; 1970-tih presvučena asfaltnim zastorom. 

Cesta Blato-Prigradica samim profilom, prvenstveno svojom širinom koja je bila nedovoljna za dvosmjerni promet, nije odgovarala suvremenom prometovanju, te su na kolniku postojala velika oštećenja. Za vrijeme turističke sezone, kada u Prigradici boravi preko 2.000 ljudi, postojala je velika opasnost od prometnih nesreća. 

Kako u Prigradici stalno živi oko 300 stanovnika, te s obzirom na blizinu općinskom središtu u Blatu, i da je uz cestu i postojeći Dom umirovljenika, javila se potreba za njenim proširenjem, odnosno rekonstrukcijom.
Tako je Općinsko poglavarstvo za 2001. godinu utvrdilo svojim Programom rekonstrukciju ceste kao prioritet, te je u suradnji sa Županijskom upravom za ceste pokrenut postupak za izradu projektne dokumentacije. 

Javno nadmetanje za izvođenje radova na rekonstrukciji ceste objavljeno je 7.prosinca 2001. godine, te je kao najpovoljniji ponuđač utvrđen Konstruktor-inženjering d.d. iz Splita.

Radovi na rekonstrukciji 4 kilometra (4,61 km) duge ceste Blato-Prigradica, čiji je investitor Općina Blato i suinvestitori Županijska uprava za ceste i Ministarstvo za javne radove obnovu i graditeljstvo, službeno su započeli su 24. travnja 2002. godine. Konstruktor-inženjering d.d. zajedno sa podizvoditeljima, izvodio je zemljane, armirane i ostale radove, dok je asfalterske radove izvodilo poduzeće Dubrovnik ceste.

Ukupna vrijednost radova iznosila je 7.165.089,29 kuna. Radovi su se financirali sredstvima Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo, Ministarstva pomorstva, prometa i veza putem Županijske uprave za ceste, vlastitim proračunskim sredstvima Općine Blato, kao i od strane Države ustupljenim porezom na dohodak za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka.

Danas, nakon rekonstrukcije, cesta Blato-Prigradica širine je 8,5 metara, što uključuje dva kolnika po 3 m, dva rigola od 0;5 m i nogostup od';5 m, te je označena sa svom odgovarajućom prometnom signalizacijom. (K.Ž)

Vezane vijesti: 
Otvaranje građevinske knjige
 
Stvarni početak radova
 

 

otv2.jpg (54804 bytes) otv4.jpg (49465 bytes)

m2.jpg (60524 bytes)