JAVNA PRIZNANJA OPĆINE BLATO - NATJEČAJ

N A T J E Č A J ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE BLATO
Temeljem članka 16. Odluke o javnim priznanjima Općine Blato (Sl. glasnik 1/95 i 2/95) Odbor za društvene djelatnosti Općinskog vijeća Blato, na svojoj sjednici održanoj 13. siječnja 2004. godine, raspisuje

N A T J E Č A J
ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE BLATO

I. Raspisuje se natječaj za dodjelu javnih priznanja Općine Blato, i to:

a) Počasni građanin općine Blato
b) Srebrni grb Općine Blato
c) Zlatni grb Općine Blato


II. Inicijativni prijedlozi za dodjelu javnih priznanja dostavljaju se Općinskom vijeću - Odboru za društvene djelatnosti, najkasnije do 20. veljače 2004. godine.

III. Uz inicijativni prijedlog za dodjelu javnih priznanja, podnositelj inicijative dužan je dostaviti jasno pismeno obrazloženje i potrebnu dokumentaciju koja mora sadržavata:
a) životopis pojedinca, grupe djelatnika ili organizacije;
b) djelatnost i postignute rezultate;
c) pismenu suglasnost pojedinca da bude kandidiran.

IV. Uvijeti, postupak i način dodjele javnih priznanja utvrđeni su Odlukom o javnim priznanjima Općinskog vijeća Blato (Sl. glasnik 1/95, 2/95), a sve podrobnije informacije mogu se dobiti u Odjeljku za društvene djelatnosti Općine Blato.

V. Ovaj natječaj objavljuje se u «Službenom glasniku Općine Blato», web stranici Općine Blato (www.blato.hr) i na oglasnoj ploči Općine Blato.Klasa: 061-01/04-01/01
Ur. broj: 2138/02-02/7-04-2
Blato; 13. siječnja 2004. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI