ODRŽANA UVODNA KONFERENCIJA PROJEKTA „USPOSTAVA NOVIH USLUGA I JAČANJE KAPACITETA DJEČJEG VRTIĆA NA PODRUČJU OPĆINE BLATO“

U petak 22. veljače u vijećnici Općine Blato održana je uvodna konferencija projekta „Uspostava novih usluga i jačanje kapaciteta dječjeg vrtića na području općine Blato“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda u 100% iznosu od 1.839.867,00 kuna. Na konferenciji načelnik Općine Blato Ante Šeparović i ravnateljica Predškolske ustanove Dječji vrtić Blato prigodnim riječima su se obratili okupljenim sudionicima, a djelatnici razvojne agencije BLARA d.o.o. su održali prezentaciju projekta.

Projektom „Uspostava novih usluga i jačanje kapaciteta dječjeg vrtića na području Općine Blato“ unapređuju se usluge i produljuje radno vrijeme Dječjeg vrtića Blato kroz uvođenje smjenskog i produženog boravka djece i novih programa rada, zapošljavaju se novi odgojitelji i stručni suradnici, a provođenjem edukacija postojećih i novih djelatnika se jačaju kapaciteti dječjeg vrtića čime se poboljšava kvaliteta provođenja ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području općine Blato.

BLARA D.O.O.

alt

alt

alt