Testiranje za prijam u službu Savjetnika za financije u Upravni odjel za proračun, financije, gospodarstvo i pripremu projekata za EU fondove

UPUTE KANDIDATIMA

za provjeru znanja i sposobnosti

Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli molbe na natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za proračun, financije, gospodarstvo i pripremu projekata za EU fondove za radno mjesto Savjetnik za financije – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca koji je objavljen u Narodnim novinama broj 96 od 9. 10. 2019. godine, da će se pismena provjera kandidata održati dana 23. listopada (srijeda) 2019. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Općinske uprave Općine Blato, Trg dr. Franje Tuđmana 4.

Pravila testiranja:

Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja (test).

Provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja (dva dijela po 10 pitanja) i intervjua.

Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili provjeru znanja i sposobnosti ako su za svaki dio provjere dobili najmanje 50% bodova. Kandidati koji uspješno polože pisano testiranje, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno.

  • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

  • razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji način remetiti koncentraciju kandidata,

  • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija.

Ukoliko kandidat prekrši pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

U Blatu, 18. listopada 2019. godine

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

ZA PRIJAM U SLUŽBU SAVJETNIKA ZA FINANCIJE

PREDSJEDNICA

Antonela Šeparović, dipl. iur.