Testiranje za prijam u službu vježbenika/ce u Upravni odjel za komunalne djelatnosti, infrastrukturu, gospodarenje prostorom i zaštitu okoliša Općine Blato

UPUTE KANDIDATIMA

za provjeru znanja i sposobnosti

Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli molbe na natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za komunalne djelatnosti, infrastrukturu, gospodarenje prostorom i zaštitu okoliša – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 12 mjeseci za obavljanje vježbeničkog staža radi osposobljavanja za poslove radnog mjesta: viši stručni suradnik za komunalne poslove koji je objavljen u Narodnim novinama broj 96 od 9. 10. 2019. godine, da će se pismena provjera kandidata održati dana 23. listopada (srijeda) 2019. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Općinske uprave Općine Blato, Trg dr. Franje Tuđmana 4.

Pravila testiranja:

Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja (test).

Provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja (dva dijela po 10 pitanja) i intervjua.

Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili provjeru znanja i sposobnosti ako su za svaki dio provjere dobili najmanje 50% bodova. Kandidati koji uspješno polože pisano testiranje, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno.

  • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

  • razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji način remetiti koncentraciju kandidata,

  • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija.

Ukoliko kandidat prekrši pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

U Blatu, 18. listopada 2019. godine

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

ZA PRIJAM U SLUŽBU VJEŽBENIKA/CE

PREDSJEDNICA

Antonela Šeparović, dipl. iur.