PROCESIJA SRCE ISUSOVO

Isuse blaga
i  ponizna  srca,
učini srce moje
po srcu svome.
           ( Molitva  Srcu Isusovu )
 
    Odzvanjala  je  jučer  blatskim  ulicama  molitva  Srcu  Isusovu  u  procesiji  koja  je  nakon  četrdesetak  godina  na rukama ponijela  kip  Presvetog Srca  Isusova  Blatom. Od župne  crkve  i  plokate  na zapad  do Vlasinja, na sjever do Zlinja  pa  ispod  drvoreda do škole  u hladu  i  mirisu  lipa natrag  na plokatu  i župnu crkvu  Svih  svetih na  slavlje  Svete Mise koju  je  predvodio i  na  njoj  propovijedao župnik  don  Stjepan  Miloš.
Procesija,  ne  tako  brojna,  kao  što  u  Blatu  znaju  biti,  okupila  je  štovatelje  Srca  Isusova: Bratovštinu  i  HGU Sveta  Vincenca  koje  djeluju  pod  zaštitom  Srca  Isusova, bratovštinu Svih svetih,  župni  zbor, ministrante, časne  sestre  i  vijernike.  Vrijedan  običaj  je  obnovljen  i  ne  dvojim  da  će  štovatelji   Srca  Isusova  posustati,  jer  upravo  je  ovaj  blagdan, kako  smo  čuli  u  homiliji don  Stjepana,  Crkva  uvela  početkom  XIX. stoljeća  nakon francuske revolucije.  Blago  i  ponizno  srce,  srce  koje  voli  i  razumije,  srce  koje  voli  i  neprijatelja,  srce  koje  je  uvijek  otvoreno  za  druge, a  nije  sebično  zatvoreno  u  sebe.