VATROGASNA SEZONA

U okviru Plana rada i programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara u 2005. godini i ove godine je nastavljena provedba projekta zvanog "Plan zaštite od požara otoka Korčule", a kojega je hrvatska Vlada donijela prošle godine. S tim u vezi u Blato je stiglo 20-tak vatrogasaca i članova profesionalne interventne postrojbe Državne uprave za zaštitu i spašavanje od požara iz Šibenika, Osijeka, Vukovara, Čakova, Našica i Pakraca, a koji će, uz pomoć članova vatrogasne postrojbe DVD-a Blato i angažiranih sezonaca do konca mjeseca rujna biti stalno u pripravnosti i po potrebi intervenirati na zaštiti od požara.


Također, DVD Blato je i ove godine uvelo i osiguralo dežurstvo od 8 do 20 sati, patroliranje od 0 do 24 sata, a u prostorijama vatrogasne postrojbe stalno dežurstvo od 0 do 24 sata.
Inače, početku provođenja mjera protupožarne zaštite na području
blatske općine prethodila je godišnja skupština DVD-a Blato na kojoj je, među ostalom, podnijeto izvješće o proteklom radu i usvojen Plan rada i program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području blatske općine.