88. SJEDNICA OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

Općinsko poglavarstvo Blato 16. veljače 2004. godine u uredu načelnika Općine Blato održalo je svoju 88. sjednicu na kojoj je prihvaćen Nacrt prijedloga Odluke o prihvaćanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Blato za 2003. godinu u visini proračunskih prihoda od 9.743.211,00 kuna, pri čemu je zabilježen pozitivni financijski rezultat od 141.117,00 kuna uz neznatno odstupanje u odnosu na planirane veličine, te je isti upućen na sjednicu Općinskog vijeća. Općinsko poglavarstvo ujedno je prihvatilo i na sjednicu Općinskog vijeća uputilo Izvješće o realizaciji Programa gospodarskog razvitka općine Blato za 2003. godinu čija vrijednost iznosi 418.743,00 kune. Najznačajnije stavke Programa su realizacija poduzetničke zone Krtinja i provedba mjera za poticanje zapošljavanja. Na sjednici je također prihvaćeno i Općinskom vijeću upućeno Izvješće o realizaciji Programa komunalne infrastrukture na području Općine Blato za 2003. godinu, a prihvaćeno je ujedno i Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Blato za 2003. godinu. Nakon uvodnog obrazloženja direktora Vodovod-a d.o.o. Blato gosp. Rade Kaštropila i rasprave članova Poglavarstva prihvaćen je Plan poslovanja Vodovoda d.o.o. za 2004. godinu koji predviđa dobit u iznosu od 251.250,00 kuna. Poglavarstvo je na svojoj sjednici imenovalo Stožer Civilne zaštite Općine Blato, te je prihvatilo prijedlog Grada Pakraca za potpisivanje Povelje o međusobnom prijateljstvu i suradnji s Općinom Blato koji je upućen na sjednicu Općinskog vijeća.