90. SJEDNICA OPĆINSKOG POGLAVARSTVA


Općinsko Poglavarstvo Blato održalo je u uredu načelnika 23. ožujka svoju 90. sjednicu.
Na samom početku sjednice Poglavarstvo je raspravljalo o zahtjevu Uprave za otoke kojim se traži očitovanje o potrebama za korištenje sredstava iz Državnog proračuna u 2004.godini, te je suglasno kako će Općina Blato, za financiranje projekata otočne komunalne infrastrukture kandidirati "Projekt izgradnja prometnice u središtu mjesta", "Dovršetak uređenja obale i prilaza na Prižbi" i "Izgradnju galerijskog prostora na plokati" u ukupnom iznosu od 4.500.000.kuna.
Za ulaganje u otočni održivi razvoj gdje se kandidiraju projekti manje vrijednosti Općina Blato podnijela je zahtjev za sufinanciranje projekata "Uređenja parka", "Investicijskog programa selektivnog prikupljanja otpada" i "Izradu izvedbenog projekta športske dvorane" u visini 700.000. kuna.
U nastavku sjednice raspravljano je o statusu zgrade "bivšeg komiteta" koja je prema Odluci Vlade dana Općini Blato na korištenje. Poglavarstvo je donijelo zaključak kako će se poslovni prostori koje su do sada koristili proračunski korisnici SAB, Udruga umirovljenika i SDP Blato, a koji su ujedno i neprofitne organizacije nastaviti koristiti prostor bez naknade, dok će za preostali poslovni prostor biti raspisan natječaj.
Na temelju Nacrta prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Blato i Nacrta prijedloga izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Blato-Vela Luka koje je izradio Arhitektonski fakultete u Zagrebu i Izvješća o prethodnoj raspravi održanoj početkom mjeseca ožujka, Poglavarstvo je donijelo Zaključak o utvrđivanu Prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Blato i Prijedloga izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Blato-Vela Luka. Ujedno je utvrđeno kako će se javni uvid održati u prostorijama Općine Blato od 1.do 15. travnja 2004. godine, dok će se javna rasprava održati 8. travnja 2004. g. Primanje primjedbi na navedene prijedloge građani će moći podnositi do 23. travnja o.g.
Na kraju sjednice Poglavarstvo je raspravljalo i o problemu parkiranja na javnim površinama Općine Blato i okolnih uvala i iznalaženju novih parkirnih prostora , te je u tom smislu zadužen direktor komunalnog poduzeća EKO d.o.o. pripremiti Odluku kojom bi se navedeni problem, bar donekle riješio.