10. SJEDNICA OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

Poglavarstvo je svoju 10. sjednicu održanu 11. studenoga 2005. godine započelo raspravom o pripremi Proračuna Općine Blato za 2006. godinu i projekcijama proračunske potrošnje za naredno dvogodišnje razdoblje. Prijedlog Proračuna za slijedeću godinu biti će točka dnevnog reda i slijedeće sjednice Poglavarstva.
U nastavku sjednice Poglavarstvo je donijelo zaključak o dodjeli stipendija Općine Blato, te će tako Općina Blato pored najboljeg učenika Srednje škole Blato stipendirati još četiri studenta koji su sukladno Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata s područja općine Blato ostvarili najveći broj bodova. U tu svrhu iz Općinskog proračuna će se u 2006. godini, pored dosadašnjih petnaest studenata stipendirati još pet studenata, te će se ukupno izdvojiti 168.000 kuna.
Poglavarstvo je donijelo zaključak o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuđača za asfaltiranje nerazvrstanih cesta i to na dionicama: Bršćanovica-Morkan i Turkotovo-Kantilišće- Lozica. Radove će izvoditi Dubrovnik ceste d.d. kao najpovoljniji ponuđač čija ponuda za navedene dionice iznosi ukupno 481.253 kune.
Na kraju sjednice donesen je Zaključak o prihvaćanju Izvješća XIII Blatskog ljeta koji pored tekstualnog dijela u kojem je osvrt na pojedina kulturna događanja u sebi sadrži i financijsko izvješće po pojedinim manifestacijama održanim tijekom ljetnih mjeseci. Izvješće će se uputiti na donošenje na sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati 24. studenog 2005. godine.