29. SJEDNICA OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

 

Općinsko poglavarstvo pod predsjedanjem načelnika prof. Ive Gavranića održalo je 5. rujna 2006. godine svoju 29. sjednicu. Na sjednici je prihvaćen Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Blato za 2006. godinu, čija visina iznosi 18.255.000 kuna, što je za tri posto  više u odnosu na ranije doneseni  Proračuna.

    Temeljem provedenih natječaja i Zapisnika Povjerenstva za provedbu javnog nadmetanja Poglavarstvo je donijelo tri Zaključka o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuđača. Tako je tvrtka «Radež» d.d.  čija ponuda iznosi 237.131,40 kuna utvrđen kao najpovoljniji ponuđač  za izvođenje radova na sanaciji pozornice Doma kulture. «Konstruktor – Hotina» d.o.o. čija ponuda iznosi 1.677.318,22 kune izabran je kao najpovoljniji ponuđač za dovršetak izgradnje potpornog zida i uređenje 33. ulice, dok je tvrtka «MGA» izabran za izvođenje radova na sustavu oborinske kanalizacije iz centra Blata sa ponuđenom cijenom od 1.457.417,04 kuna. Nakon potpisivanja ugovora o izvođenju radova, očekuje se skori početak radova na navedenim projektima.

    U nastavku sjednice Poglavarstvo je prihvatilo šestomjesečno Izvješće o poslovanju Vodovoda d.o.o. uz iskazani gubitak  od 295.610,73 kune, uzrokovan prvenstveno smanjenim obujmom prodaje vode u prvih šest mjeseci ove godine, uvjetovano klimatskim prilikama. No, kako su rashodi u okviru restriktivnog plana poslovanja za 2006. godinu, te kako se učinci povećanja cijene vode odnose samo na mjesec lipanj, predviđa se pozitivno poslovanje za 2006. godinu, uz činjenicu povećane prodaje vode u srpnju i kolovozu.

    Na zahtjev tvrtke Radež d.d., Poglavarstvo je donijelo zaključak o upućivanju Prijedloga nove regulacije prometa na dionici od pogona tvrtke «Radež» d.d. u Blatu do luke Bristva  u Policijsku upravu Dubrovačko neretvansku na ishođenje suglasnosti.
Naime, kako se na navedenoj dionici pored redovnog prometa odvija i prijevoz specijalnog tereta do luke Bristva, izrađen je prijedlog nove regulacije prometa, kako bi za sve sudionike, promet na toj dionici bio što sigurniji.

    Poglavarstvo je izvješteno o početku nove školske godine koju će 321 učenik osnovne škole Blato pohađati po programu HNOS-a. Istaknuto je također kako je ovo prva generacija učenika koja je nastavu započela sa školskim udžbenicima čiju je nabavku financirala Općina Blato, izdvojivši iz općinskog proračuna 227.000 kuna. Pored izdvajanja za nabavku školskih udžbenika Općina Blato financirala je u iznosu 67.000 kuna i sanaciju dijela krova sportske  dvorane u kojoj će se do izgradnje nove sportske dvorane, za koju je ishođena lokacijska dozvola, odvijati nastava za učenike blatskih škola.    
Nakon otkupa zemljišta i donošenja Odluke o formiranju poduzetničke zone «Krtinja», Poglavarstvo je raspravljalo o prijedlogu odluke kojom bi se utvrdili uvjeti i postupak raspolaganja zemljištem u vlasništvu Općine Blato u poduzetničkoj zoni.
Poglavarstvo je zadužilo pročelnicu Općine Blato za raspisivanje natječaja za prodaju čest.zem.22078/2,22079 i čest.zem.4109/1 k.o. Blato.
Na kraju sjednice Poglavarstvo je odobrilo nekoliko jednokratnih novčanih pomoći, sukladno Socijalnom programu Općine Blato, kao i nekoliko poticaja za sufinanciranje novih nasada vinograda i maslina, sukladno mjerama  Programa gospodarskog razvitka Općine Blato. (D.P.)