31. SJEDNICA OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

 

    Na svojoj 31. sjednici održanoj 9. listopada 2006. godine, Općinsko  poglavarstvo Blato  raspravljalo je o Programu rada Općinskog poglavarstva Blato za 2007. godinu, te su u tom smislu resorni članovi Poglavarstva dobila zaduženja za izradu pojedinih programa, koji će biti točka dnevnog reda slijedeće sjednice Poglavarstva.   
 
    Poglavarstvo je ujedno donijelo Zaključak o prihvaćanju Nalaza  Državnog ureda za reviziju o obavljanoj reviziji Proračuna Općine Blato za 2005. godinu, koji će se uputiti  na sjednicu Općinskog vijeća na donošenje.
 
    Na današnjoj sjednici Poglavarstvo je utvrdilo tvrtku Obala d.o.o. iz Splita najpovoljnijim ponuđačem za izradu  idejne dokumentacije uređenja obalnog pojasa luke Prigradica čija ponuda  iznosi  183.000 kuna sa PDV-om, a sve u svrhu, kako osiguranja odvijanja javnopomorskog prometa u luci Prigradica, tako i  osiguranje prihvata plovila nautičara i smještaja plovila u vlasništvu domicilnog stanovništva.
 
    Na kraju sjednice Poglavarstvo je prihvatilo Izvješće o  XIV Blatskom ljetu  kojim su obuhvaćeni pojedini programi i manifestacije  Blatskog ljeta. U otvorenoj raspravi Poglavarstvo je ocijenilo kako je kvaliteta i količina kulturno zabavnog programa, kao i  organizacijska struktura Blatskog ljeta na zavidnom nivou, što pokazuje sve veći broj posjetitelja, ali isto tako postavlja i visoke zahtjeve u organizacijskom, programskom ,ali i financijskom smislu.