32. SJEDNICA OPĆINSKOG POGLAVARTSVA

 

Općinsko Poglavarstvo na svojoj 32. sjednici održanoj 24. listopada 2006. godine raspravljalo je o Nacrtu Prijedloga Programa rada Općinskog Poglavarstva  za 2007. godinu . Program rada obuhvaća sedam programa iz područja gospodarstva, infrastrukturnih ulaganja komunalne djelatnosti, društvenih djelatnosti i socijale, koji će se nakon što Poglavarstvo iste prihvati uputiti na sjednicu Općinskog vijeća na donošenje.


    U nastavku sjednice Poglavarstvo je prihvatilo Devetomjesečno Financijsko izvješće, te je utvrđeno kako se proračunski prihodi ostvaruju u skladu sa planiranim vrijednostima, odnosno 79,8% godišnjeg plana i iznose 11.496.518 kuna, dok proračunski rashodi iznose 10.884.167 kuna, što rezultira pozitivno poslovanje u kojem je zabilježen višak prihoda nad rashodima u visini od 612.351 kunu.