35. SJEDNICA OPĆINSKOG POGLAVARSTVA


Općinsko poglavarstvo Blato prihvatilo je 3. ovogodišnje Izmjene i dopune Proračuna Općine Blato za 2006. godinu u visini od 18.838.355 kuna, što je na nivou visine prihoda utvrđenih početnim proračunom. Pri tome je zabilježen rast prihoda na izvornim općinskim prihodima, prvenstveno na porezu i prirezu na dohodak kao najznačajnijem izvoru financiranja, koji je, u odnosu na iznos ostvaren u 2005. godini, povećan za 20%, što je omogućilo zadovoljavajuću likvidnost proračuna i izvršavanja svih preuzetih obveza u svim segmentima programa rada Općinskog poglavarstva. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Blato za 2006. godinu upućuje se na predstojeću sjednicu Općinskog vijeća Blato koja će se održati 28. prosinca 2006. godine.

Poglavarstvo je donijelo Zaključak kojim je APB «Kapov» d.o.o. iz Splita utvrđen najpovoljnijim ponuđačem za uređenje rive i plaže na Prižbi čija ponuda iznosi 83.692,00 kune, dok je «Infra projekt» d.o.o. iz Splita utvrđen najpovoljnijim ponuđačem za izradu elaborata za odvodnju oborinskih voda iz centra Blata čija ponuda iznosi 89.000,00 kuna.

Općinsko poglavarstvo dalo je jamstvo komunalnom poduzeću EKO d.o.o. za nabavku specijaliziranog vozila za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada, te prihvatilo njegov Plan i program rada za 2007. godinu.

Općinsko poglavarstvo na ovoj je sjednici dodijelilo i niz nagrada i to:
-    «Radež»- u d.d. za najuspješnijeg poduzetnika u poslovnoj 2006. godini,
-    «Blatu 1902.» d.d. za poduzetnika s najvećim brojem novozaposlenih djelatnika u poslovnoj 2006. godini,
-    Ivi Milat «Knezu» za najuspješnijeg privatnog iznajmljivača u turističkoj sezoni 2006.
-    najboljoj sportašici u 2006. godini Danijeli Šeparović,
-    najboljem sportašu u 2006. godini Ivanu Protiću,
-    najboljem sportskom klubu u 2006. godini BŠK «Zmaj»-u,
-    za dugogodišnji rad u kulturi Marinku Žuvala «Pićulinu», Ivanu Grego «Ružiru» i
      Ivanu Gavraniću «Puhariću».

 Svim nagrađenima priznanja će se uručiti na svečanom primanju u Općini Blato povodom blagdana Svetog Stjepana 26. prosinca 2006. godine.