36. SJEDNICA OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

Općinsko poglavarstvo Blato pod predsjedanjem načelnika prof. Ive Gavranića održalo je 26.  siječnja 2007. godine svoju 36. sjednicu. Na sjednici je donesen Zaključak o raspisivanju javnog nadmetanja za davanje u zakup javne površine za autobusnu postaju i kiosk na autobusnoj postaji, Zaključak o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora u zgradi
«Srzuvan», te Zaključak o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora na Tržnici u Blatu.

Temeljem provedenog Natječaja i zapisnika Povjerenstva za provedbu javnog nadmetanja Poglavarstvo je donijelo Zaključak kojim je poduzeće «MGA» d.o.o. iz Metkovića utvrđen kao najpovoljniji ponuđač za obavljanje nadzora nad izvođenjem naknadnih radova i opremanjem Doma umirovljenika «Majka Marija Petković» u Blatu čija ponuda iznosi 109.800,00 kuna (uključujući PDV).
Poglavarstvo je u nastavku sjednice donijelo operativni Program mjera zaštite i spašavanja u zimskom razdoblju za područje općine Blato.
 
Na kraju sjednice Poglavarstvo je raspravljalo po zahtjevima i molbama građana.