38.SJEDNICA OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

-  Nacrt prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o naplati općinskih poreza u 2006.
    godini;
-  Nacrt prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o naplati komunalne naknade,
    komunalnog doprinosa i komunalnog priključka u 2006. godini;
-  Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Godišnjeg plana i programa
    Jedinstvenog upravnog odjela Općine Blato za 2006. godinu;
-  Nacrt prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnog redara Općine
    Blato u 2006. godini;
-  Priprema sjednice Općinskog Vijeća;
-  Ostalo.
Općinsko poglavarstvo Blato, pod predsjedanjem načelnika Ive Gavranića održalo je 21. veljače 2007. godine svoju 38. sjednicu. Na sjednici je prihvaćeno te upućeno na sjednicu Općinskog vijeća Izvješće o naplati općinskih poreza u 2006. godini, kao i Izvješće o naplati komunalne naknade, komunalnog doprinosa i komunalnog priključka u 2006. godini. U sklopu rasprave izraženo je nezadovoljstvo naplatom izvornih općinskih prihoda, te je u tom smislu donesen Zaključak kojim se zadužuju resorni odjeljci Općine Blato za sve dužnike provesti postupak prisilne naplate, odnosno postupak zabilježbe na nekretninu.

U nastavku sjednice Poglavarstvo je raspravljalo i prihvatilo Izvješća o ostvarenju Godišnjeg plana i programa  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Blato za 2006. godinu.

Općinsko poglavarstvo donijelo je Zaključak da se Općinskom vijeću, Odboru za društvene djelatnosti uputi prijava na Natječaj za dodjelu Srebrnog grba općine Blato, Ivi Tomiću iz Blata koji je izlažući se životnoj opasnosti pristupio spašavanju posade ribarskog broda Bota.

Na kraju sjednice Poglavarstvo je utvrdilo dnevni red 16. sjednice Općinskog vijeća  koja će se održati 1. ožujka 2007. godine u 17.00 sati.