44.SJEDNICA OPĆINSKOG POGLAVARSTVA BLATO

Općinsko poglavarstvo Blato, pod predsjedanjem načelnika Ive Gavranića, održalo je 29. svibnja 2007. godine svoju 44. sjednicu. Na sjednici su doneseni Zaključci o prihvaćanju Nacrta slijedećih prijedloga:
- Izmjena i dopuna Programa gradnje kapitalnih objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu;
- Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju na području općine Blato za 2007. godinu;
- Izmjena i dopuna Programa zdravstva i socijalne skrbi na području općine Blato za 2007. godinu;
- Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području općine Blato za 2007. godinu koji se upućuju na sjednicu Općinskog vijeća.

U nastavku sjednice, Poglavarstvo je temeljem provedenog javnog Natječaja za davanje koncesije za obavljanje pogrebnih poslova na području općine Blato, na rok od dvije godine, utvrdilo prijedlog Rješenja o dodjeli koncesije pogrebnom poduzeću Tulić d.o.o., te isto upućuje Općinskom vijeću na donošenje.

Također je donijelo prijedlog Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području općine Blato za 2007. godinu, koji se upućuje Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Upravnom odjelu za gospodarstvo i poduzetništvo radi izdavanja potvrde o njegovoj usklađenosti s Planom upravljanja pomorskim dobrom u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2007. godinu.

Na kraju sjednice Poglavarstvo je raspravljalo po zahtjevima i molbama građana, te je odobrilo nekoliko poticaja za sufinanciranje novih nasada vinograda i maslina, sukladno mjerama Programa gospodarskog razvitka Općine Blato.