58.SJEDNICA OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

58. sjednica Općinskog poglavarstva

1.    Izvršenja po zaključcima sa 57. sjednice Općinskog poglavarstva Blato održane 15.siječnja 2008. godine;
2.    Nacrt  prijedloga Odluke o ostvarivanju prava za novorođeno dijete;
3.    Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu odobravanja subvencioniranih kamata na stambene kredite;
4.    Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustroju i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Blato;
5.    Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Odluke o mjerilima za određivanje plaće i drugih primanja dužnosnika, te službenika i namještenika Općine Blato kojima se sredstva osiguravaju u općinskom proračunu;
6.    Ostalo.
Općinsko poglavarstvo Blato, pod predsjedanjem načelnika Ive Gavranića održalo je 25. siječnja 2008. godine svoju 58. sjednicu na kojoj je donesen Zaključak o prihvaćanju Nacrta prijedloga Odluke o ostvarivanju prava za novorođeno dijete.
Poglavarstvo je nakon rasprave donijelo  Zaključak o prihvaćanju Nacrta prijedloga Odluke o uvjetima i načinu odobravanja subvencioniranih kamata na stambene kredite.
Zbog usklađivanja Nacrta  prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustroju i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Blato i Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Odluke o mjerilima za određivanje plaće i drugih primanja dužnosnika, te službenika i namještenika Općine Blato kojima se sredstva osiguravaju u općinskom proračunu s Statutom Općine Blato, Poglavarstvo je donijelo Zaključak o povlačenju tih točaka s dnevnog reda Poglavarstva i slijedeće sjednice Općinskog vijeća koja će se održati 31. siječnja 2008. i predložilo novu točku dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća: Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za izmjenu i dopunu Statuta Općine Blato.
Na kraju sjednice Poglavarstvo je raspravljalo po molbama i zahtjevima građana.