75. SJEDNICA OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

Općinsko poglavarstvo pod predsjedanjem načelnika Ive Gavranića održalo je 07. travnja 2009. godine svoju 75. sjednicu na kojoj je  donijelo  Odluku o povjeravanju poslova Centru za socijalnu skrb Korčula za 2009. godinu koji utvrđeni Programom zdravstva i socijalne skrbi na području Općine Blato.

Poglavarstvo je također raspravljalo i prihvatilo Godišnji plan i program rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Blato za 2009. godinu kojim se utvrđuju samo oni i poslovi i zadaci koji su vezani rokovima izvršenja.
Nakon uvodnog obrazloženja i rasprave Poglavarstvo je prihvatilo Plan poslovanja Vodovod-a d.o.o. Blato za 2009. godinu  koji se temelji na predviđenoj prodaji vode od 500.000 m3, te planiranoj dobiti od 117.950,00 kuna.
Na kraju sjednice Poglavarstvo je raspravljalo po molbama i zahtjevima građana.