3. sjednica Općinskog vijeća

Dana 10. kolovoza 2017. godine u vijećnici Općine Blato održana je 3. sjednica Općinskog vijeća Općine Blato. Sjednicu je  vodila predsjednica Općinskog vijeća gđa. Marija Bačić.

 

  1. Prijedlog Odluke o prihvaćanju tehničkog rješenja sustava odvodnje za južnu obalu Općine Blato (područje Gršćice, Prižbe i Vinašca);
  2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području  Općine Blato;
  3. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra;
  4. Provedba Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Općinskog savjeta mladih Općine Blato.

Općinsko vijeće prihvatilo je prijedlog Odluke o prihvaćanju tehničkog rješenja sustava odvodnje za južnu obalu Općine Blato (područje Gršćice, Prižbe i Vinašca) kojim su, kao najprihvatljivijim tehničkim rješenjem sustava odvodnje za južnu obalu, glavni kolektori smješteni su u županijskoj cesti, a sekundarni na pomorskom dobru – mrkenta.

Prihvaćen je i prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području  Općine Blato kojim se donosi novi Dodatak I. – Popis nerazvrstanih cesta Općine Blato, koji je sastavni dio ove Odluke.

Donošenjem Odluke o ukidanju statusa javnog dobra utvrđuje se da je na novonastaloj čest.zem.16637/756 k.o. Blato (nastala od čest.zem. 16637/238 k.o. Blato, u naravi okućnica u predjelu Črnja Luka) trajno prestala potreba korištenja nerazvrstane ceste, te joj se ukida status javnog dobra u općoj uporabi, i sada predstavlja neizgrađeno zemljište u vlasništvu Općine Blato.

S obzirom da je Povjerenstvo za izbor i imenovanje utvrdilo da su na Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Općinskog savjeta mladih Općine Blato pristgle četiri prijave kandidata, a potrebno je izabrati sedam kandidata, Općinsko vijeće donosi Odluku da se provedba Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Općinskog savjeta mladih Općine Blato produži do 15. rujna 2017. godine.