ZAKON O PODRUČJIMA ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Promjene općinskih granica podliježu Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. U člancima 25. do 32. objašnjeno je na koji način se mogu mijenjati granice općina.

Pročišćeni tekst navedenog Zakona možete pogledati na linku: http://www.propisi.hr/print.php?id=5006

Općina Blato