JAVNA RASPRAVA (javni uvid i javno izlaganje) IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA LUČICA

REPUBLIKA HRVATSKA

Dubrovačko neretvanska županija

Općina Blato

Općinski načelnik

Temeljem članka 96., 97., 98. i  99. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/2013 i 65/17), te utvrđenog Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Lučica od 25. travnja 2019. godine

 

 

KLASA:  350-02/18-01/1

URBROJ:  2138/02-01-19-30

Blato, 26. travnja 2019. godina

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Objavljuje

JAVNU RASPRAVU

(javni uvid i javno izlaganje)

IZMJENA I DOPUNA

URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA LUČICA

 

 

 

JAVNI UVID

Javni uvid traje 15 dana od 07. svibnja do 22. svibnja 2019. godine u vremenu od  8 do 15 sati u prizemlju Doma kulture – ulaz u Općinu Blato, Trg dr. Franje Tuđmana br. 4.

JAVNO IZLAGANJE

Javno izlaganje plana održat će se 07. svibnja 2019. godine u 09 sati i 30 min. u vijećnici Općine Blato.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Lučica mogu se upisati u knjigu primjedbi ili dostaviti pismeno Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti, gospodarenje prostorom i zaštitu okoliša, Općina Blato, Trg dr. F. Tuđmana 4, 20271 Blato, najkasnije do 22. svibnja 2019. godine. Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Lučica dostupan će biti na  službenim stranicama Općine Blato: www.blato.hr od 07. svibnja 2019. godine.

Prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja.

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Ante Šeparović, dipl. ing.