OBAVIJEST IZ DJEČJEG VRTIĆA BLATO - UPISI U PEDAGOŠKU GODINU 20192020

1. Prema planu upisa u vrtić za pedagošku godinu 2019/2020 obavit će se upis:

a) u redoviti šestosatni program / broj djece 35

b) u redoviti produženi program / broj djece 10

c) u smjenski šestosatni program / broj djece 20

d) u smjenski šestosatni program / broj djece 10

Upisi će se provoditi od ponedjeljka,13.svibnja, do petka, 17. svibnja 2019. godine, a zahtjevi će se zaprimati u prostoru Predškolske ustanove Dječji vrtić Blato, ponedjeljak, srijedu i petak od 9:00 – 14:00 sati, te utorak i četvrtak od 14:30 do 19:30.

2. U redoviti program vrtića upisuju se djeca od navršene treće godine života do polaska u školu, prema Planu upisa u Dječji vrtić Blato.

3. Prednost pri upisu imaju djeca s prebivalištem na području općine Blato, djeca u godini pred polazak u školu, te djeca koja su već ranije predbilježena za upis.

4. Za djecu koja se prvi put upisuju u vrtić potrebno je dostaviti:

- Popunjeni zahtjev za upis ( dobiti ćete ga u vrtiću)

- Izvadak iz matice rođenih ili Rodni list ( preslika)

- Preslika osobnih iskaznica roditelja

- Kopiju knjižice cijepljenja

Uz zahtjev za nastavak korištenja usluga Predškolske ustanove "Dječji vrtić Blato" u ped. godini 2019/2020. roditelji ili skrbnici djeteta su dužni izvijestiti o svakoj eventualnoj promjeni do koje je došlo ( adresa, brojevi telefona, mobitela, zaposlenost, knjižica cijepljenja...).

DJEČJI VRTIĆ BLATO