WIFU4EU

Općina Blato na drugom pozivu za inicijativu WiFi4EU kojeg je objavila Europska komisija dobila je vaučer u vrijednosti od 15.000 eura za troškove ugradnje Wi-Fi pristupne točke.

Navedenim sredstvima financirat će se ugradnja opreme za besplatni bežični internet u centru Blata.

Prijavu je izvršila Blara d.o.o. u travnju ove godine.

BLARA d.o.o.

alt