JAVNI POZIV - NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U TURISTIČKOM SEKTORU

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je JAVNI POZIV (ENU-8/2015) za neposredno sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije u turističkom sektoru .

IZMJENA JAVNOG POZIVA (ENU-8/2015)

Sredstva Fonda dodjeljivat će se:

1. trgovačkim društvima,

2. zadrugama,

3. trgovcima pojedincima,

4. fizičkim osobama (obrtnicima),

5. obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG),

6. fizičkim osobama (građanima),

- koji su vlasnici hotela, kampova i drugih vrsta ugostiteljskih i turističkih objekata

namijenjenih smještaju ili imaju pravo korištenja istih temeljem odgovarajućih pravnih

akata,

- za koje im je od strane nadležnog ureda/ministarstva izdano Rješenje o razvrstavanju i

kategorizaciji ili Rješenje o odobrenju (za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i

pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu), ovisno u kojoj vrsti

djelatnosti/usluge se radi,

- ako ispunjavaju propisane uvjete

Opširnije