Općinska uprava

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Blato kao jedinice lokalne samouprave i poslova državne uprave koji su prenijeti na Općinu Blato ustrojavaju se upravna tijela Općine Blato.

Upravna tijela čine sljedeći
upravni odjeli:

 1. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, UPRAVLJANJE OPĆINSKOM IMOVINOM I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
 2. UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PRIPREMU PROJEKATA ZA PRISTUPNE I PRETPRISTUPNE FONDOVE EU
 3. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, INFRASTRUKTURU, GOSPODARENJE PROSTOROM I ZAŠTITU OKOLIŠA

 

Radom Upravnih odjela upravljaju pročelnici koji su za svoj rad neposredno odgovorni Općinskom načelniku. Unutar Upravnog odjela za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene djelatnosti ustrojava se niža ustrojstvena jedinica – Odjeljak za društvene djelatnosti kojim upravlja voditelj.

 

 

U upravnim odjelima utvrđena su sljedeća radna mjesta:

I. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, UPRAVLJANJE OPĆINSKOM IMOVINOM I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

 1. Pročelnica: Antonela Šeparović, dipl.iur.
 2. Pomoćnik pročelnika Mario Marinović, dipl.iur.
 3. Viši referent za upravno-pravne poslove - tajnica načelnika: Branka Sardelić, iur.
 4. Voditelj poslova namještenika: Emilijo Šeparović
 5. Spremačica: Lovorka Buškariol
 6. Spremačica: Joksida Dragojević
 7. Voditelj Odjeljka za društvene djelatnosti: Fani Bačić, struc.spec.ing.sec.

 

II. UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PRIPREMU PROJEKATA ZA PRISTUPNE I PRETPRISTUPNE FONDOVE EU

 1. Pročelnica: Maja Imre, dipl. oec.
 2. Viša referentica za naplatu općinskih poreza i naknada: Emili Boroe, oec.
 3. Viša referentica za financije: Danijela Petković, oec.
 

 

III. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, INFRASTRUKTURU, GOSPODARENJE PROSTOROM I ZAŠTITU OKOLIŠA

 1. Pročelnica: Dorotea Žanetić, dipl. inž. građ.
 2. Referent – komunalni redar: Petar Franulović