20. SJEDNICA UREDA NAČELNIKA

20. sjednica Ureda načelnika 1. Priprema 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Blato;2. Ostalo. Dana 20. ožujka 2012. godine održana je 20. sjednica Ureda načelnika na kojoj je predložen dnevni red 27. sjednice Općinskog vijeća koja će se održati 29. ožujka 2012. godine sa slijedećim točkama: