OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

Temeljem članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13 i 85/15) Općina Blato, Upravni odjel za za financije, gospodarstvo i pripremu projekata za EU fondove, objavljuje

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

za prijam u službu Savjetnika za financije u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i pripremu projekata za EU fondove Općine Blato

Na natječaj za prijam Savjetnika za financije u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i pripremu projekata za EU fondove Općine Blato, na neodređeno vrijeme, objavljenog u “Narodnim novinama” broj 96, dana 9. 10. 2019. godine, pristigla je jedna prijava, Maje Franulović, magistre ekonomije koja je ispunila formalne uvjete iz natječaja, te zadovoljila na provedenom testiranju. Nakon provedenog intervjua doneseno je Rješenje o prijmu u službu, te nakon izvršnosti rješenja, Rješenje o rasporedu na radno mjesto.


Ispis   E-mail