Sv.Ivan

SvIvan100.jpg (12443 bytes)Nalazi se u Blatu i posvećena je sv. Ivanu Evanđelisti. Godinu gradnje ne znamo, ali s obzirom da se prvi put spominje u XIV. stoljeću sigurno je postojala i prije. Do sada nije istraživana, pa o njenoj povijesti nema puno podataka. No, pučka predaja govori da je sa zapadne strane crkve nekoć bilo groblje.


Ispis   E-mail