33. SJEDNICA OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

 
Općinsko Poglavarstvo Blato prihvatilo je Prijedlog Programa rada Općinskog Poglavarstva za 2007. godinu, te će se isti uputiti na sjednicu Općinskog vijeća na donošenje.

Cilj Programa rada Općinskog poglavarstva u narednoj godini je nastaviti sa dosadašnjim ulaganjima  i realizacija novih investicija, kako u sferi komunalnih i kapitalnih ulaganja, tako i u  sferi školstva, kulture, sporta i socijalne zaštite.  Svakako je jedan od najzahtjevnijih investicija ovog Poglavarstva i izgradnja trodijelne školske sportske dvorane za čiju je izgradnju Općinsko Poglavarstvo u protekloj godini financiralo otkup zemljišta, izradu idejnog i glavnog projekta i izvođenje geotehničkih radova, dok je za početak radova u 2007. godini osigurano 10 miliona kuna. Inače vrijednost ukupne investicije procjenjuje se na 25 miliona  kuna, a realizirala bi se tijekom naredne dvije godine.

    U nastavku sjednice Poglavarstvo je, sukladno Listi prvenstva  utvrdilo pet najpovoljnijih natjecatelja za dodjelu stipendije Općine Blato za školsku godinu 2006/2007. Tako Općina Blato stipendira ukupno 23 studenata za koje je u Općinskom proračunu osiguran iznos od 193.000 kuna.

Na sjednici je  prihvaćen zaključak o utvrđivanju PU «Glavinić» iz Metkovića najpovoljnijim ponuđačem za nadzor nad nastavkom izgradnje potpornog zida u 33. ulici u Blatu čija ponuda sa PDV-om iznosi 50.319,54 kune.

Također je prihvaćen zaključak o odabiru tvrtke «Obala» d.o.o. iz Splita najpovoljnijim ponuđačem za izradu idejne dokumentacije uređenja obalnog pojasa  luke Prižba, a sve u svrhu uređenja lučice za prihvat manjih plovila u uvali Prižba. Ukupna ponuđena cijena sa PDV-om iznosi 241.560,00 kuna.


Ispis   E-mail