34. SJEDNICA POGLAVARSTVA

 

Na svojoj današnjoj 34. sjednici Poglavarstvo Općine Blato prihvatilo je i uputilo na sjednicu Općinskog vijeća  na donošenje Prijedlog Proračuna Općine Blato za 2007. godinu i projekcije proračunske potrošnje za razdoblje 2007. do 2009. godine.  Ukupni Proračun za 2007. godinu iznosi 20. 475.000  kuna, što je za 3% više  u odnosu na zadnji rebalans  Proračuna Općine Blato za 2006. godinu.
 
U nastavku sjednice Poglavarstvo je prihvatilo Devetomjesečno financijsko  izvješće o poslovanju Vodovoda d.o.o. za 2006. godinu, u kojem je iskazano pozitivno poslovanje, koje će, s obzirom na očekivanu manju potrošnju vode u predstojećim mjesecima, osigurati pozitivan rezultat  poslovanja  na kraju poslovne godine.
 
Poglavarstvo je podržalo i uputilo Općinskom vijeću na prihvaćanje, Prijedlog Odluke o općinskim porezima, koja za razliku od dosadašnje Odluke predviđa da se kontrola i naplata poreza na potrošnju vrši od strane nadležne Porezne uprave, što će, za očekivati je, dati bolji financijski učinak, s obzirom da je dosadašnji način iskazivanja porezne osnovice obveznika, prema mišljenju Poglavarstva, bio daleko ispod realnog.

 


Ispis   E-mail