37. SJEDNICA OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

 
 
Na 37. sjednici održanoj 16. veljače 2007. godine Općinsko poglavarstvo, pod predsjedanjem načelnika prof. Ive Gavranića, donijelo je Zaključak o prihvaćanju i upućivanju na Općinsko vijeće Odluke o komunalnom doprinosu i Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti.

U nastavku sjednice Poglavarstvo je raspravljalo i prihvatilo plan poslovanja Vodovoda d.o.o. Blato za 2007. godinu. Planira se pozitivno poslovanje i dobit od oko 79.000,00 kuna, te se pristupa pilot programu kojim bi se novom tehnologijom dezinfekcije vode, morskom soli, istisnulo dosadašnje sredstvo, klor.

Raspravljajući o prijedlogu izmjene cjenika Eko d.o.o. Poglavarstvo je donijelo Zaključak kojim se ide na povećanje cijena paušalnog iznosa za građane s prebivalištem izvan područja općine Blato sukladno površini kuće.

Na sjednici je Poglavarstvo raspravljalo i o najpovoljnijim ponuđačima, pa je tako:
  • - temeljem provedenog javnog Natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora na Tržnici u Blatu Poglavarstvo utvrdilo da je obrt UTO Marina najpovoljniji ponuđač.
  • - temeljem provedenog javnog nadmetanja za davanje u zakup javne površine za kolodvor u Blatu utvrđeno da je Vojvodić promet iz Blata najpovoljniji ponuđač.
  • - provedbom javnog Natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju zgrade "Srzuvan, trgovina Nada i Nišo d.o.o. utvrđena je najpovoljnijim ponuđačem.
 
 
 
 
 
 
Poglavarstvo je u nastavku sjednice donijelo Zaključak kojim se "Brodomerkur" d.d. iz Splita utvrđuje kao najpovoljniji ponuđač za nabavku i polaganje niskonaponskog kabela od TS Krtinja do poduzetničke zone "Krtinja", te da se R.G.M. građevinski obrt iz Imotskog utvrđuje najpovoljnijim ponuđačem za iskop rova za polaganje niskonaponskog kabela od TS Krtinja do poduzetničke zone "Krtinja".

Zaključkom Poglavarstva utvrdilo se da je "Studio interijer" d.o.o. iz Zagreba najpovoljniji ponuđač  za opremanje Doma umirovljenika "Majka Marija Petković" u Blatu.
Na kraju sjednice Poglavarstvo je raspravljalo po zahtjevima i molbama građana. 

Ispis   E-mail