OS BLATO NA CUC KONFERENCIJI

Projekt "Pingvin" - Informatizacija osnovne škole Blato, naziv je projekta i prezentacije koju će na ovogodišnjem CUC-u prezentirati u ime osnovne škole Blato, autor projekta, gosp. Dražen Žuvela.

Ovaj projekt je po mnogočemu jedinstven u Hrvatskoj, a rađen je po ugledu na rastući trend u svijetu gdje se se u školskim instiucijama ali i državnim i gradskim upravama koristi linux platforma i tzv programi Otvorenog koda (eng: OpenSource). Prednost ovakvog pristupa je višestruko smanjenje troškova informatizacije u nabavci ali i uporabi informatičke tehnologije.  Izgradnja informatičkog sustava na linux osnovi i upotreba programa otvorenog koda, rezultira višestrukim smanjenjem troškova izgradnje i posjedovanja sustava. Vijek uporabe strojne opreme se produžuje, a obim održavanja se značajno smanjuje. Rezultirajući sustav je  robustan i stabilan, neosjetljiv na računalne viruse te  je  kvaliteniji nego  standardni Microsoft bazirani komercijalni sustav.

U prilog ispravnosti ovog pristupa, osim brojnih primjera u svijetu, direktno govori i dokument vlade RH objavljen sredinom srpnja 2006.g. pod nazivom: "ODREDNICE RAZVITKA I UPORABE RAČUNALNIH PROGRAMA S OTVORENIM KODOM U TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE". Ovim dokumentom Hrvatska se pridružuje (za sada deklarativno) ostalim zemljama EU koji su slične programske politike objavili nekoliko godina ranije.

CUC konferencija će se održati na Sveučilištu u Dubrovniku od 20.do 22. studenog 2006. g. i nosi naslov "CUC 2006 - Povratak u budućnost". Tema cijele konferencije je školstvo i uporaba informatičke tehnologije u nastavi. Detalji o konferenciji, radovima i autorima mogu se naći na slijedećim stranicama:   CUC,   Program konferencije,   CARNET.

Image
Nastavnički kabinet sa linux terminalima


 

Image
Linux terminal