120. SJEDNICA OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

Na sjednici je prihvaćen Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području općine Blato za 2005. godinu kojim se Planom uređuje redovno upravljanje pomorskim dobrom, sredstva za redovno upravljanje, djelatnosti koje se mogu obavljati na području općine Blato, kao i mikrolokacije za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja  brodica na motorni pogon, jedrilica, skutera, pribora i opreme za ronjenje, ugostiteljske djelatnosti, trgovine i djelatnosti komercijalno-rekreacijskog sadržaja. Godišnji plan uputiti će se u Županiju Dubrovačko- neretvansku na usklađenje sa godišnjim planom  upravljanja pomorskim dobrom u pogledu koncesioniranja i davanja koncesijskih odobrenja.
Poglavarstvo je raspravljalo i prihvatilo  Nacrt prijedloga o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu koje će se uputiti na prvu redovnu sjednicu Općinskog vijeća na donošenje.
Na kraju sjednice Poglavarstvo je raspravljalo o pripremama za održavanju prve konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Blato koju je sukladno Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne (područne) samouprave sazvao predstojnik Ureda državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj Županiji za 10. lipnja (petak) u 20.30 sati u velikoj dvorani  Doma kulture. Na sjednici će se, temeljem rezultata izbora održanih 15. svibnja 2005. godine konstituirati Općinsko vijeće Općine Blato, izabrati predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća, pojedina radna tijela, te  načelnik, zamjenik načelnika i članovi Općinskog poglavarstva Općine Blato.