6.SJEDNICA OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

Općinsko Poglavarstvo Blato na 6. sjednici održanom u utorak 27. rujna 2005.godine raspravljalo je o pristupanju Općine Blato dubrovačkom investicijskom fondu, tj. Dubrovnik riviera invest-u d.o.o., društvu sa jednakim osnivačkim ulogom malih subjekata i lokalne samouprave. Osnivanje ovakvog fonda ima za cilj pokretanje gospodarske aktivnosti na našem području na način da osigura plasman ljudskih, stručnih i ekonomskih resursa Županije Dubrovačko neretvanske. Konačnu odluku o pristupanju Dubrovačkom investicijskom fondu donijeti će vijećnici na 4. sjednici Općinskog vijeća u četvrtak 29. rujna 2005. godine. Kako se cijene usluga dječjih vrtića u Blatu nisu povećavale u protekle četiri godine, Dječji vrtić «Blato» i Dječji vrtić «Marije Petković» zbog povećanja troškova redovnog poslovanja dostavili su Poglavarstvu prijedlog za povećanje cijena usluga vrtića za pedagošku godinu 2005/2006. Poglavarstvo je donijelo konačni zaključak o prihvaćanju povećanja cijena usluga, koje će dijelom sufinancirati roditelji, a dijelom Općina Blato. Unatoč povećanju cijena usluga, zahvaljujući izdvajanju iz Općinskog proračuna, participacija roditelja u cijeni usluga blatskih dječjih vrtića još uvijek je niža od cijena usluga u susjednim općinama na otoku Korčuli. Jedna od kapitalnih projekata Općine Blato je i uređenje protupožarnog puta od Groblja sv. Križa do Seca, te je u tu svrhu Općinsko poglavarstvo utvrdilo da je Traser d.o.o. iz Dubrovnika najpovoljniji ponuđač za izradu projektne dokumentacije i geodetske podloge čija ponuda iznosi 79.059,00 kuna. Potpisivanjem Ugovora sa Konstruktor inženjering-om d.d. iz Splita za uređenje okoliša Doma umirovljenika i privođenja kraju projekta uređenja Doma umirovljenika u Blatu, Općinsko Poglavarstvo na današnjoj je sjednici donijelo zaključak o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuđača za vršenje usluga nadzora nad uređenjem okoliša. Od tri pristigle ponude najpovoljnija je ona Projektnog ureda Glavinić iz Metkovića koja iznosi 118.919,27 kuna uključujući PDV. Na sjednici je također donesen zaključak o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora u zgradi Doma kulture koji je u najmu PBZ-Poslovnice Blato, budući je Ugovor o najmu koji je sklopljen s Općinom Blato 1995. godine istekao.