JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Blato za 2020. godinu

Na temelju članka 90. Statuta Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato, 3/20), članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (Narodne novine, 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14 ), a u skladu s Godišnjim planu upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Blato za 2020. godinu (Službeni glasnik Općine Blato, 1/20) Općinski načelnik objavljuje […]

JAVNI NATJEČAJ za zakup građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Krtinja

Na temelju Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 5., 25. i 26. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato 7/16) i Odluke o uvjetima i postupku raspolaganja zemljištem na području poduzetničke zone […]

ČESTITKA NAČELNIKA OPĆINE BLATO POVODOM DANA ŽENA

Međunarodni dan žena tradicionalno se svake godine obilježava 8. ožujka s ciljem promicanja ekonomskih, političkih i društvenih prava žena. Život svakog od nas obilježen je ljubavlju, potporom i žrtvovanjem žena, naših majki, supruga, sestara, prijateljica, kćeri, suradnica…Vi ste one koje bogatite naše živote i svijet u kojem živimo. Svim ženama čestitam Međunarodni dan žena. Hvala […]

NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine

Temeljem Zaključka Općinskog načelnika KLASA: 363-02/20-01/26, URBROJ: 2138/02-01-20-02 od 4. ožujka 2020. godine raspisuje se     NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine     I.          Raspisuje se Natječaj za davanje u zakup javne površine za postavljanje kioska na istočnom platou rive na Prižbi u ukupnoj površini od 100 m2, uz minimalnu godišnju zakupninu […]

OBAVIJEST: REPUBLIKA HRVATSKA, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, Županijska skupština, Odbor za dodjelu javnih priznanja. objavljuje P O Z I V za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja

OBAVIJEST: REPUBLIKA HRVATSKA, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, Županijska skupština, Odbor za dodjelu javnih priznanja. objavljuje POZIV za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja Odbor za dodjelu javnih priznanja Županijske skupštine pokreće postupak za predlaganje kandidata za javna priznanja, koja se dodjeljuju prigodom blagdana Sv. Leopolda Bogdana Mandića – Dana Dubrovačko-neretvanske županije 12. svibnja 2020. godine. Javna […]

POSTAVLJANJE NOVOG ASFALTA NA ZAPADNOM ULAZU U BLATO

alt

U dogovoru Općine Blato i Županijske uprave za ceste Dubrovnik u sklopu asfaltiranja dijela državne ceste D 118, zbog lošeg stanja kolnika i opasnosti za vozače planira se postavljanje asfaltnog sloja od zaobilaznice prema Blatu u dužini oko 350 metara. Asfaltiranje bi se trebalo obaviti u tijeku slijedećeg tjedna. Sa postavljanjem novog asfaltnog sloja pridonijeti […]