Odluka o početku rada Predškolske ustanove Dječji vrtić Blato

Na temelju članka 48. Zakona o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 98/19), članka 89. Statuta Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato 1/18), članka 4. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17), Odluke o načinu […]

JAVNI POZIV za zakup kućice u Gradskom parku

Na temelju članka 41. Statuta Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato 3/20) Načelnik Općine Blato, dana 21. svibnja 2020. godine, objavljuje JAVNI POZIV za zakup kućice u Gradskom parku Općina Blato poziva sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da podnesu ponude za zakup kućice u Gradskom parku za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u vremenu od 1. […]

OBAVIJEST VINOGRADARIMA

Ministarstvo poljoprivrede izdalo je obavijest vinogradarima: Period intenzivnog porasta mladica vinove loze, pred cvatnju, uz promjenjivo vrijeme praćeno povremenim oborinama i povišenom relativnom vlagom zraka, pogoduje infekcijama najznačajnijih bolesti vinove loze. Pregledom podataka na agrometeorološkim stanicama na području otoka Korčule uočeno je da su i dalje uvjeti za infekciju uzročnikom peronospore (Plasmopara viticola), pepelnice (Uncinula necator) i ranog botritisa – […]

Preporuke za kupanje u moru

Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdao je preporuke za provedbu mjera koje se primjenjuju za kupanje u moru i kopnenim površinskim vodama tijekom epidemije COVID-19 radi zaštite osoblja i posjetitelja. U preporukama su dane smjernice o informiranju kupača, maksimalnom broju osoba na plažama, poštivanju fizičke udaljenosti i primjeni higijenskih mjera.

OBILJEŽEN DAN SPOMENA NA HRVATSKE ŽRTVE U BORBI ZA SLOBODU I NEZAVISNOST (BLEIBURG)

Povodom Dana spomena na hrvatske žrtve u borbi za slobodu i nezavisnost, dana 17. svibnja (nedjelja) 2020. godine u 10:30 sati predstavnici Općine Blato položili su vijenac i zapalili svijeće pred Spomen križ u groblju Svetog križa u Blatu, u spomen svim žrtvama Bleiburga i Križnog puta. Sveta misa, u spomen svim žrtvama održana je […]

OPĆINI BLATO ODOBRENA SREDSTVA ZA IZGRADNJU DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA U BLATU

Općini Blato su sukladno Odluci o odabiru projekta prema Programu razvoja otoka u 2020. godini odobrena sredstva od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu 250.000,00 kuna za sufinanciranje projekta Izgradnje i opremanja dječjeg vrtića i jaslica uBlatu. Projekt je pripremila i prijavila BLARA d.o.o. u suradnji s Općinom Blato. BLARA d.o.o.