Kontakt
OPĆINA BLATO

Trg Franje Tuđmana 4,
20271 Blato
Rad sa strankama
svakim radnim danom
od 07:00 – 15:00 sati.

Tel:  ++385 20 851 141
Fax: ++385 20 851 241

MB: 02539551
OIB: 40097918961