Preporuke za kupanje u moru

Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdao je preporuke za provedbu mjera koje se primjenjuju za kupanje u moru i kopnenim površinskim vodama tijekom epidemije COVID-19 radi zaštite osoblja i posjetitelja. U preporukama su dane smjernice o informiranju kupača, maksimalnom broju osoba na plažama, poštivanju fizičke udaljenosti i primjeni higijenskih mjera.