Javnost rada

Sukladno članku 97. Statuta Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato 5/09, 3/13 i 9/13 – pročišćeni tekst), a u vezi s člankom 128,. 129. i 130. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Blato, (Službeni glasnik Općine Blato broj 5/09, 3/13 i 9/13 – pročišćeni tekst) sjednice Općinskog vijeća Općine Blato su javne.

Građani i po tri predstavnika zainteresiranih pravnih osoba, imaju pravo prisustvovati sjednici Vijeća.
Građani i pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost i nazočnost svojih predstavnik
a najmanje tri dana prije održavanja sjednice.
Popunjeni obrazac šalje se mailom na adresu elektronske pošte opcina@blato.hr, ili putem faxa na broj 020 851 241.

Predsjednik Vijeća može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici.
Prostorni uvjeti u Općinskoj vijećnici Općine Blato omogućuju istodobnu prisutnost najviše 5 osoba.
Osobe koje dobiju dopuštenje predsjednika Vijeća za prisustvovanje sjednici, sjednici mogu prisustvovati uz predočenje osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave.
U slučaju prijave većeg broja građana, predsjednica Vijeća vodit će računa o redoslijedu prijava te s obzirom na redoslijed prijava izdati dopuštenje za nazočnost na sjednici.
Građani koji ne mogu nazočiti sjednici Općinskog vijeća, imaju mogućnost pratiti izravni prijenos sjednice Općinskog vijeća putem Radio Blata.