Općinska uprava

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Blato kao jedinice lokalne samouprave i poslova državne uprave koji su prenijeti na Općinu Blato ustrojavaju se upravna tijela Općine Blato.

Upravna tijela čine sljedeći upravni odjeli:

 • UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, UPRAVLJANJE OPĆINSKOM IMOVINOM I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
 • UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PRIPREMU PROJEKATA ZA EU FONDOVE
 • UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, INFRASTRUKTURU, GOSPODARENJE PROSTOROM I ZAŠTITU OKOLIŠA

Radom Upravnih odjela upravljaju pročelnici koji su za svoj rad neposredno odgovorni Općinskom načelniku. Unutar Upravnog odjela za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene djelatnosti ustrojava se niža ustrojstvena jedinica – Odjeljak za društvene djelatnosti kojim upravlja voditelj.

U upravnim odjelima utvrđena su sljedeća radna mjesta:

I. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, UPRAVLJANJE OPĆINSKOM IMOVINOM I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

 1. Pročelnica: Antonela Šeparović, dipl.iur.
 2. Pomoćnik pročelnika Mario Marinović, dipl.iur.
 3. Viši referent za upravno-pravne poslove – tajnica načelnika: Branka Sardelić, iur.
 4. Voditelj poslova namještenika: Emilijo Šeparović
 5. Spremačica: Lovorka Buškariol
 6. Spremačica: Joksida Dragojević
 7. Voditelj Odjeljka za društvene djelatnosti: Fani Bačić, struc.spec.ing.sec.

II. Upravni odjel za proračun, financije, gospodarstvo i pripremu projekata za EU fondove

 1. Pročelnica: Maja Imre, dipl. oec.
 2. Savjetnik za financije: Maja Franulović, mag.oec.
 3. Viša referentica za naplatu općinskih poreza i naknada: Emili Boroe, oec.
 4. Viša referentica za financije: Danijela Petković, oec.

III. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, INFRASTRUKTURU, GOSPODARENJE PROSTOROM I ZAŠTITU OKOLIŠA

 1. Pročelnica: Dorotea Žanetić, dipl. inž. građ.
 2. Viši stručni suradnik: Antonija Bosnić, spec.admin.publ.
 3. Referent – komunalni redar: Petar Franulović

Adresar

 
 
 
# Ime Titula E-mail Telefon
1 OPĆINA BLATO   opcina@blato.hr 020 851 141
2 Ante Šeparović Općinski Načelnik ante.separovic@blato.hr 020 851 141
3 Antonela Šeparović Pročelnik upravnog odjela za opće poslove i upravljanje općinskom imovinom antonela.separovic@blato.hr 020 851 141
4 Mario Marinović Pomoćnik pročelnika mario.marinovic@blato.hr 020 851 141
5 Branka Sardelić Viši referent za upravno-pravne poslove – tajnica načelnika branka.sardelic@blato.hr 020 851 141
6 Maja Imre Pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije maja.imre@blato.hr 020 851 141
7 Fani Bačić Voditeljica Odjeljka za društvne djelatnosti fani.bacic@blato.hr 020 851 141
8 Emili Boroe Viši referent za naplatu općinskih poreza i naknada emili.boroe@blato.hr 020 851 141
9 Dorotea Žanetić Pročelnik upravnog odjela za komunalne djelatnosti, infrastrukturu i zaštitu okoliša dorotea.zanetic@blato.hr 020 851 141
10 Danijela Petković Viša referentica za financije danijela.petkovic@blato.hr 020 851 141
11 TURISTIČKA ZAJEDNICA http://www.tzo-blato.hr tzo-blato@du.t-com.hr 020 851 850
12 BLATSKI FIŽULI   blatskifizuli@email.t-com.hr 020 851 346
13 RADIO BLATO   radio-blato@du.t-com.hr 020 852 012
14 NARODNA KNJIŽNICA http://www.nkb.hr/ knjiznica-blato@du.t-com.hr 020 851 190