Općinsko vijeće

Predsjednica

Marija Bačić

dr.med.

Potpredsjednik

Marko Protić

Članovi:

3. Katarina Kovačić, prof.

4. Želimir Bosnić, mr.pham.

5. Marija Franulović, dipl.soc.rad.

6. Toni Farac, dipl. ing.

7. Ivan Bačić

8. Marko Bačić

9. Edi Matulović

10. Iva Žaknić, oec.

11. Tonći Padovan, prof.defektolog

12. Zoran Sardelić, dipl.ing.

13. Dina Oreb

OBJAVE

SJEDNICE VIJEĆA

21. sjednica Općinskog vijeća

Dana 18. lipnja 2020. godine u velikoj dvorani Doma kulture održana je 21. sjednica Općinskog vijeća Općine Blato. Sjednicu je  vodila predsjednica Općinskog vijeća gđa.

Prikaži više »