Općinsko vijeće

Predsjednica

Marija Bačić

dr.med.

Potpredsjednik

Marko Protić

Članovi:

3. Katarina Kovačić, prof.

4. Želimir Bosnić, mr.pham.

5. Marija Franulović, dipl.soc.rad.

6. Toni Farac, dipl. ing.

7. Ivan Bačić

8. Marko Bačić

9. Edi Matulović

10. Iva Žaknić, oec.

11. Tonći Padovan, prof.defektolog

12. Zoran Sardelić, dipl.ing.

13. Dina Oreb

OBJAVE

SJEDNICE VIJEĆA

19. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Prijedlog Odluke o protokolu Općine Blato; 2. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine

Prikaži više »