Općinsko vijeće

Predsjednica

Marija Bačić

dr.med.

Potpredsjednik

Marko Protić

Članovi:

3. Katarina Kovačić, prof.

4. Želimir Bosnić, mr.pham.

5. Marija Franulović, dipl.soc.rad.

6. Toni Farac, dipl. ing.

7. Ivan Bačić

8. Marko Bačić

9. Edi Matulović

10. Iva Žaknić, oec.

11. Tonći Padovan, prof.defektolog

12. Zoran Sardelić, dipl.ing.

13. Dina Oreb

OBJAVE

SJEDNICE VIJEĆA

17. sjednica Općinskog vijeća

Dana 18. rujna 2019. godine u vijećnici Općine Blato održana je 17. sjednica Općinskog vijeća Općine Blato. Sjednicu je  vodila predsjednica Općinskog vijeća gđa. Marija

Prikaži više »