ODRŽANA VJEŽBA CIVILNE ZAŠTITE "VINAČAC 2019."

Osnovna zadaća vježbe je provjeriti i prikazati sposobnost operativnih snaga sustava CZ općina Blato i Smokvica za reagiranje u slučaju požara otvorenog prostora koji je poprimio razmjere velike nesreće. Opći cilj vježbe je bio provjera provođenja mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u slučaju požara otvorenog prostora, a posebni ciljevi su bili praktičnim radom na terenu provjera razine osposobljenosti operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u svrhu poboljšanja spremnosti sustava civilne zaštite te njihovo uvježbavanje za intervencije, i to: gašenje požara, spašavanje povrijeđenih, trijaža i pružanje hitne medicinske pomoći, transport i hospitalizacija povrijeđenih, evakuacija i zbrinjavanje te potraga za nestalim osobama. Poseban cilj vježbe je bio i provjera djelovanja sustava civilne zaštite pri složenom požaru otvorenog prostora te združenog nastupa i zapovijedanja na području koje obuhvaća dijelove Općina Blato i Smokvica.

U izvedbi vježbe sudjelovali su Stožer civilne zaštite Općine Blato, Stožer civilne zaštite Općine Smokvica, Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Blato, Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Smokvica, Županijski centar 112, Služba civilne zaštite Dubrovnik – Centar 112, PU DNŽ PP Korčula, DVD Smokvica, Zavod za hitnu medicinu DNŽ, HGSS stanica Orebić i Gradsko društvo Crvenog križa Korčula.

Stožer civilne zaštite Općine Blato

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt


Ispis   E-mail