IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA – IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI