IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA – OBVEZNA TABLICA