Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Lučica