Nacrt prijedloga Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Blato